חזרה לדף הבית חזרה לדף הבית
תפריט הוסף למועדפים תפריט צור קשר תפריט
אודות
תפריט
חברה וחינוך
תפריט
תרבות ופנאי
תפריט
ענפים ועסקים
תפריט
פנימי לחברים
תפריט
ספר מבקרים/Guest Book
» חגיגות שער הגולן ה- 80
» מה בחצר
» פרוייקט תיעודי לכבוד חגיגות ה-75
» גלריית תמונות
» דמויות ויוצרים בקיבוץ
» היסטוריה
» הקיבוץ כיום
» "מכתבים מלאוקדיה"
» חדש - ישן בעריכת עודד פרקר
» כתבו עלינו בעיתון...
» יומן אישי
» יזכור
» דפי נפטרים
אודות | יזכור
אבנר ברק
בן אסתר ודב קימברג
 
נולד: ח' אדר תרצ"ו, 2.3.1936
נפטר: ט' אייר תשי"ז, 10.5.1957
 
הלימודים
נזדמן לי בצבא להימצא במחלקה, המורכבת בחלקה מבני הקיבוצים (בוגרי י"ב) ובחלקה מבני העיר, בוגרי השמיניות. ניתנה לי האפשרות לראות בחיי יום-יום את ההבדלים בינינו לבינם ולהסיק מכאן לגבי רמת הלימודים - לגבי הישגיו וליקוייו של המוסד.

נתברר לי, כי בינינו לבין בני העיר קיים הבדל לא קטן בכמות הידיעות. ידיעותיהם עדיפות בעיקר במקצועות כספרות, תנ"ך ולשון. אולם כנגד זה הוברר לי בתכלית, שהעיקר איננו בכמות גדולה של ידיעות, הניתנות ללא סדר ושיטה והנשכחות ע"פ רוב במרוצת הזמן; עדיפה על כך כמות ידיעות קטנה יותר, הניתנת בשיטתיות, כשהמשותף והיסודי נשמר בזיכרון. אצל בוגרי הכיתות השמיניות בולט ביותר חסרון זה. ניכר שאין ביכולתם לקשור את ידיעותיהם ולמזגם להשקפת עולם; לתפוס את העיקר ולראות את הקשר שבין שפע העובדות והפרטים. ע"כ משוכנע הנני בצדקת שיטת הלימודים שלנו, היא שיטת הנושאים, שרק בה ועל-ידה ניתנת לתלמיד האפשרות ליצור לעצמו השקפת עולם כוללת וסינטטית, לראות את הקשר בין פרט לפרט ובין נושא לנושא.

אך כלום חסרות שגיאות בחינוכנו? כלום מוצדק ההספק הקטן (יחסית), הליקוי התמידי באנגלית, בספרות ובלשון והזנחת ההשתלמות העצמית? הופעות אלו אינן מוצדקות ויש לבחון מאין נובעים הליקויים וכיצד לתקנם.
 
חיי חברה
גם כאן רצוני להתחיל מנסיוני בצבא. מעולם לא הערכתי כל כך את חיי החברה במוסד ואת תפקידם בחינוך הפרט, כמאז כניסתי לצבא. עתה - תוך כדי השוואת בוגרי מוסדותינו עם כל נוער אחר ובמיוחד עם בוגרי הכיתות השמיניות שבעיר - ברור לי, יותר מאשר תמיד, מה נתנו לנו החינוך החברתי וחיי החברה במוסד. נוכחתי לדעת, כי רובם של בוגרי המוסדות נבדלים לטובה וניכרים ברמתם המוסרית, בעזרה ההדדית, במידת החברתיות והחירות. משוכנע אני שחיי החברה המיוחדים לנו, הם אשר גרמו לכך. המתח החברתי והפעילות החברתית הם הנותנים לכל חבר אפשרויות רבות לנצל באופן יעיל את זמנו הפנוי, להפעיל את מחשבתו וכשרונותיו ולתת פורקן למרצו ולשאיפותיו. אין ספק, כי ריבוי הפעילות והגברת המתח החברתי - ברכה רבה בצידה.

(מתוך דברים בבירור, במחזור כיתה י"ב במוסד כנרות, 1955)
Site by ITdesign - בניית אתריםEtsuv. Creative Group